Najnovije izdanje

Registar lekova 2019 sa CD-om u pripremi!

Do kraja decembra 2018. godine po pretplatnoj ceni. 

Hvala na poverenju! 


BB-Soft izdavaštvo
Telefon: 011/ 2675 266, 2670 559
mail: registarlekova@bbsoft.rs