BEOGRAĐANI I KARDIOVASKULARNE TEGOBE

Saopštenje
Rezultati ankete sprovedene u okviru kampanje "Pazite na otkucaje”

BEOGRAĐANI I KARDIOVASKULARNE TEGOBE

Beograd, 6. oktobar 2017. godine
Anketa sprovedena ovog proleća u Beogradu pokazala je da čak svaki četvrti sugrađanin nikada nije bio na kardiološkom pregledu, a da čak svaki deseti nikad nije izmerio sopstvenu srčanu frekvenciju, odnosno puls.
Anketa je sprovedena u okviru nacionalne kampanje „Pazite na otkucaje srca" koju je organizovala Fondacija za zdravstvo u Beogradu, a koju su podržali Udruženje kardiologa Srbije i farmaceutska kuća Merck.
Rezultati su upozoravajući, jer čak 40% anketiranih se izjasnilo da već ima kardiološke probleme. Među beogradskim ispitanicima svaki drugi je naveo da ima člana porodice sa srčanim smetnjama i da je čak 70% njih izloženo svakodnevnom stresu.
 „Bitno je napomenuti da prilikom merenja krvnog pritiska uvek treba obratiti pažnju na srčanu frekvenciju, odnosno puls. Zato ovom prilikom želimo da apelujemo da građani na ovu stavku naročito obrate pažnju prilikom pregleda", izjavio je prof. Branko Beleslin, predsednik Udruženja kardiologa Srbije, načelnik Odeljenja za funkcionalnu dijagnostiku i hemodinamiku u KCS i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Rezultati ankete su takođe pokazali da čak 20% ispitanika nekad zaboravi da koristi terapiju. Kada su upitani za fizičku aktivnost, 38% anketiranih je navelo šetnju, a 33% njih da ide na treninge.
Iako se dve trećine ispitanika izjasnilo da prima terapiju, u Srbiji je i dalje primećen porast kardiovaskularnih oboljenja među mlađom i sredovečnom populacijom. Rezultati ankete ukazuju na važnost redovnog primenjivanja terapije u lečenju, prevencije u smislu redovne fizičke aktivnosti, zdrave ishrane i umanjenje stresa, čime se sveukupno utiče na srčanu frekvenciju i krvni pritisak.
 
U anketi je učestvovalo preko 400 građana i građanki, a na osnovu dobijenih rezultata ukazano je da postoji potreba za podizanjem svesti o kardiovaskularim oboljenjima u domaćoj javnosti.