PROJEKAT ZA RANO OTKRIVANJE RAKA KOŽE „PREGLED ZA SVE“

Društveno odgovorni projekat za rano otkrivanje raka kože „Pregled za sve", od aprila 2015.godine sprovode Eucerin Srbija i Fond B 92, uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Udruženja dermatovenerologa Srbije.
Ciljeve i aktivnosti  projekta „Pregled za sve" usmerava i vodi Stručni savet projekta, čiji članovi istovremeno učestvuju u realizaciji projekta. Savet čine eminentni dermatovenerololozi iz četiri najveće ustanove tercijarne zaštite u Srbiji, aktivno angažovani i u Udruženju dermatovenerologa Srbije: prof. dr Lidija Kandolf Sekulović, sekretar intersekcijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva, član izvršnog odbora Evropskog udruženja za dermatološku onkologiju (EADO), Klinika za kožne i polne bolesti, Medicinski fakultet VMA, prof. dr Željko Mijušković, predsednik Udruženja dermatovenerologa Srbije, Klinika za kožne i polne bolesti, Medicinski fakultet VMA, doc. dr Dušan Škiljević, Klinika za dermatovenerologiju, Klinički centar Srbije, doc. dr Danica Tiodorović, predstavnik Srbije u Međunarodnom udruženju za dermoskopiju, Klinički centar Niš, ass. dr Jelena Stojković Filipović, Klinika za dermatovenerologiju, Klinički centar Srbije, ass. dr Tatjana Roš, Klinika za kožne i venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine.

Razlozi pokretanja projekta za rano otkrivanje raka kože  „Pregled za sve":
•    Incidenca melanoma i nemelanomskih karcinoma kože beleži porast u svim zemljama širom sveta. Broj obolelih od melanoma u Srbiji se povećava iz godine u godinu za oko 6%.
•    Samo jedna petina melanoma, najopasnijeg raka kože, u našoj zemlji otkrije se na vreme, za razliku od razvijenih evropskih zemalja gde se preko 80% dijagnostikuje u ranom stadijumu kada  je mogućnost  izlečenja 90%.
•    Razlozi kasne dijagnostike bili su:
    Mnogim građanima dermoskopski pregledi kože nisu bili dostupni u insititucijama primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u najbližem okruženju, zbog nedovoljne ili nepotpune opremljenosti zdravstvenih ustanova aparatima za ranu i precizniju dijagnostiku raka kože
    Nedovoljno razvijena svest o potencijalno štetnom dejstvu UV zraka na kožu, bilo da potiču iz prirodnog (sunčevo zračenje) ili veštačkog izvora (solarijum).
    Nedovoljno razvijena svest o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, faktorima rizika za nastanak raka kože, važnosti redovnih samopregleda, kao i dermoskopskih pregleda.

Dosadašnje aktivnosti u okviru projekta „Pregled za sve":
•    Sukcesivno i sistematsko opremanje zdravstvenih ustanova dermoskopima
•    Besplatna edukacija za dermatologe u državnoj i privatnoj praksi širom Srbije
•    Besplatni dermoskopski pregledi za više od 1300 građana
Na besplatnim dermoskopskim pregledima na Trgu Republike 2016.godine pregledano je 1091 osoba, kod 11% osoba otrkivena je sumnja na rak kože: 18 melanoma, 79 bazocelularnih karcinoma i 15 planocelularnih karcinoma, a 20% osoba je upućeno na redovne kontrole kod dermatologa zbog povišenog rizika za rak kože. Od pregledanih građana 46.2% ima pege od sunca, a 18% aktinične keratoze što su znaci oštećenja kože od sunca.  Kroz upitnike koje su tom prilikom popunili ustanovljeno je da se 96.8% sunča, a njih 78.5% intenzivno na godišnjim odmorima. Takođe, njih 64.8% neadekvatno koristi preparate za zaštitu od sunca, a 82.6% se ne štiti od sunca prilikom svakodnevnih aktivnosti na suncu.
•    Sveobuhvatna kampanja informisanja  građana o važnosti odgovornog ponašanja na suncu, redovnih samopregleda kože i dermoskopskih pregleda
•    Edukacije roditelja i dece o odgovornom ponašanju na suncu

Dosadašnji rezultati projekta „Pregled za sve":
•    Državnim zdravstvenim ustanovama u preko 40 gradova u Srbiji donirano je šest digitalnih i 88 ručnih dermoskopa, aparata neophodnih za rano otkrivanje raka kože. Time je postignuta nacionalna pokrivenost ovim aparatima neophodnim za rano i preciznije dijagnostikovanje promena na koži.
•    Više od 80% svih dermatologa u Srbiji, kako u državnoj tako i u privatnoj praksi, prošlo je besplatne edukacije iz oblasti dermoskopije osnovnog i naprednog nivoa. Posebno je značajno da su edukacije pohađali dermatolozi iz institucija kojima su donirani dermoskopi.
•    Dermoskopski pregledi sada su dostupni građanima u njihovom najbližem okruženju, a u  u mnogim manjim gradovima dermatolozi su po prvi put u mogućnosti da pruže vrhunsku zdravstvenu uslugu u ovoj oblasti.
•    Podignut je nivo dijagnostičkih potencijala kliničkih centara u Srbiji, zahvaljujući donaciji velikih, digitalnih dermoskopa koji omogućavaju kompjutersko čuvanje dobijene slike radi upoređivanja, praćenja ili razmene stručnog mišljenja.
Analizom podataka iz kampanje Euromelanom za 2015. i 2016. godinu potvrđeno je da je u okviru pregleda dermatologa povećana upotreba dermoskopije sa 54.8% u 2014.godini  na 82,5% u 2016.,  što je direktna posledica kampanje "Pregled za sve” u okviru koje su donirani dermoskopi državnim ustanovama.
•    Unapređen je nivo zdravstvene usluge u oblasti rane dijagnostike raka kože te se sada, potvrđuju iskustva iz dermatovenerološke prakse,  u mnogo većoj meri nego ranije, melanomske promene otkrivaju u ranoj fazi, kada je melanom moguće  izlečiti jednostavnom hiruškom intervencijom.
•    Unapređena je svest građana o značaju odgovornog ponašanja na suncu u cilju zaštite od potencijalno negativnih uticaja UV zraka na ljudsku kožu, redovnih samopregleda kože, kao i dermoskopskih pregleda, kada se primete faktori rizika. Prema podacima iz dermatovenerološke prakse, tokom protekle godine utrostručio se broj pacijenata koji se javljaju dermatolozima radi pregleda kože, a sve je veći broj, posebno među roditeljima,  onih pacijenata koji se javljaju radi konsultacija o zaštiti od negativnih uticaja sunčevog zračenja na kožu

Naredne aktivnosti projekta „Pregled za sve":
•    Organizaciji besplatnih dermoskopskih pregleda za sve građane Srbije u Beogradu (21. i 22. aprila),  Novom Sadu (23.maja) i Nišu (29.maja). Pravo na pregled imaće svi građani (bez uputa i rezervacije termina) koji u periodu od 9.00 do 21.00 dođu do mobilne  ordinacije postavljene na centralnom gradskom trgu. Preglede će obavljati stručni dermoskopisti iz eminentnih dermatoveneroloških ustanova
•    Informisanje i edukacija građana, a pre svega  roditelja i dece, o važnosti i načinima zaštite kože od negativnih efekata UV zračenja, koje je kao najvažnije faktore rizika raka kože ozvaničila Svetska zdravstvena organizacija.
•    Nastavak besplatne edukacije za dermatologe iz oblasti dermoskopije.