Greška u tekstu obeležavanja intermedijernog pakovanja (kesica) za sedam navedenih serija leka Pulmicort

Notice (8): Array to string conversion [ROOT/vendor/intellex/filesystem/src/Exception/NotAFileException.php, line 13]


Predstavništvo AstraZeneca UK Ltd, kao nosilac dozvole za lek Pulmicort u Republici Srbiji, obavestilo je Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) da postoji manja greška u tekstu obeležavanja intermedijernog pakovanja (kesica) za sedam navedenih serija leka Pulmicort, suspenzija za raspršivanje 0.5mg/ml. U funkcionalnoj oblasti Humani lekovi otvorena je strana "Odstupanje od standarda kvaliteta leka u humanoj medicini” gde možete preuzeti dokument u potpunosti.