ISPRAVKE REGISTRA LEKOVA 2014

ISPRAVKE  REGISTRA  LEKOVA 2014 

Po izlasku iz štampe novog izdanja Registra primećene su neke greške, koje ovim putem želimo da ispravimo uz izvinjenje korisnicima Registra i nosiocima dozvole za te lekove.

- U Registru Lekova 2014 na strani 288 potkrala se greška kod navođenja registrovanih pakovanja za vakcinu Prevenar 13. Pored navedenog pakovanja - napunjen injekcioni špric 10 x 0,5ml, registrovano je i pakovanje - napunjen injekcioni špric 1 x 0,5ml.

- Na strani 336 treba dopuniti upotrebu leka Symbicort Turbuhaler tako da sada glasi:

UPOTREBA:

astma – za održavanje kontrole bolesti:

odrasli: 2x1-2 doze (80 µg +4,5µg ili 160µg+4,5µg), ili 2x1 doza (320µg+9µg)

Max. 2x4 doze (80µg+4,5µg ili 160µg+4,5µg), ili 2x2 doza (320µg+9µg)

adolescenti 12-17 godina: 2x1-2 doze (80µg+4,5µg ili 160µg+4,5µg), ili 2x1 doza (320µg+9µg)

deca 6-12 godina: 2x1 doza (80µg+4,5µg)

            -  za održavanje kontrole bolesti i olakšavanje tegoba:

odrasli: 2x1-2 doze (80µg+4,5µg ili 160µg+4,5µg) ili 1x2 doze ujutru ili uveče (80µg+4,5µg ili 160µg+4,5µg) uz mogućnost uzimanja dodatne doze po potrebi u slučaju pojave tegoba (max. 6 dodatnih doza u jednoj epizodi pogoršanja).

HOBP - odrasli: 2x2 doze (160µg+4,5µg), ili 2x1 doza (320µg+9µg)


- Na strani 377 treba dodati lek:

S01EE01       Visus, Hemofarm        terapija glaukoma

                      (latanoprost) kapi za oči, rastvor 1 x (50 µg/ml) 2.5ml

UPOTREBA čuva se na temperaturi 2-8°C pre prvog otvaranja, po otvaranju na sobnoj temperaturi tokom 28 dana. 1kap uveče u obolelo oko

 

- Na strani 720 u delu „Spisak proizvođača sa registrovanim lekovima i nosiocima dozvola" (zeleni deo) kod prozvođača „Slaviamed" treba izbrisati lek Memando i upisati ga u spisak lekova koje proizvodi „Slaviamed u saradnji sa Krkom". Istovremeno lekove Glikosan i Kanazol treba izbrisati iz spiska lekova „Slaviamed u saradnji sa Krkom", njihov proizvođač je „Slaviamed"

 

-         Na strani 723  u delu „Spisak proizvođača sa registrovanim lekovima i nosiocima dozvola" (zeleni deo) kod prozvođača „Ufar" treba izbrisati lekove Fopin, Omex, Ramipril i Ramipril H. Ove lekove proizvodi Farmal d.d., a nosilac dozvole je De-Ta-P d.o.o.

Obaveštavamo Vas takodje,da je za lekove:

  • Ferrovin
  • Optodrop-CO
  • Optodrop
  • Lataz Rafarm
  • Rafazil
  • Rextol 

izvršen prenos nosioca dozvole za stavljanje leka u promet na kompaniju Proton Med d.o.o

 

 

Autori Registra lekova 2014

Beograd

03.03.2014.god.