RFZO objavio javni poziv za zaključivanje Ugovora sa apotekama 2014.


Republički fond za zdravstveno osiguranje objavio je javni poziv svim zainteresovanim apotekama, koje nisu u Planu mreže, za zaključivanje ugovora za 2014.Rok je 31.mart 2014.
Svi detalji i forma Ugovora mogu se videti ovde.
http://www.rfzo.rs/index.php/infolekovi-menu/apotekeugovaranje-spisak