ADRESAR

Pogled u časopis
Na zahtev čitalaca časopisa Apoteka u junu 2012.godine izašlo je prvo vanredno izdanje u vidu Adresara beogradskih apoteka.
Predstavljene su sve apoteke,i državne i privatne, koje su želele da u njemu učestvuju - ukupno 430.Njihove pozicije su ucrtane u mape, spiskovi su po opštinama i predstavljeni su podaci o radnom vremenu apoteka, kontakt telefoni, mail adrese.