Najnoviji broj Informatora

Prelistajte novi broj:
https://apoteka-magazin.rs/casopis.php?id=29


Kap po kap 

Voda sve više postaje strateška sirovina 21. veka.  Pristup vodosnabdevanju i kvalitet vode za piće Svetska zdravstvena organizacija je svrstala u osnovne pokazatelje zdravstvenog stanja stanovništva. Imajući u vidu neophodnost vode za opstanak živog sveta na Zemlji, briga o ovom resursu je obaveza svih nas. Brz porast stanovništva i stalni razvoj industrije i poljoprivrede uslovljava sve veću potrošnju zaliha vode, ali i stalno povećanje količine otpadnih voda. Očekuje se da do 2050. godine potražnja za vodom na globalnom nivou poraste za 55 odsto. Voda je ograničen resurs za kojim potražnja raste i zato hitno moramo delovati kako bi je sačuvali. Trebamo imati na umu da voda nije i ne sme biti komercijalni proizvod, nego resurs koji treba čuvati, zaštititi i shodno tome postupati.
Higijenski i zdravstveno ispravna voda za piće jedan je od osnovnih preduslova dobrog zdravlja, a na svima nama je da brinemo i čuvamo vodu i rešavamo krize koje su povezane sa zagađenjem i nestašicom vode.
Svetski dan voda se svake godine obeležava 22. marta s ciljem da skrene pažnju na probleme vezane za snabdevanje zdravom i čistom vodom. Još 2015. godine, svet se obavezao na postizanju 6. globalnog cilja održivog razvoja „Voda i sanitacija za sve do 2030. godine".  Svetski dan voda 2023. traži od ljudi da „budu promena koju žele da vidite u svetu" koristeći drevnu priču naroda Kečua iz Perua, o kolibriju koji gasi požar. „Jednog dana u šumi je izbio požar. Sve životinje su pobegle da spasu život. Stajale su na ivici vatre i sa užasom i tugom gledale u plamen. Gore, iznad njihovih glava, kolibri je leteo napred-nazad od jezera do vatre, iznova i iznova. Veće životinje su pitale kolibrija šta radi, a on je odgovorio da leti do jezera po vodu da pomogne u gašenju požara. Životinje su se smejale i govorile „Ne možeš ugasiti ovoliku vatru!". Kolibri je odgovorio: „Radim šta mogu." Priča o kolibriju koji nosi  kapi vode da ugasi veliki šumski požar, treba da podstakne sve nas kako da reagujemo u kriznim situacijama. Da ne treba da stojimo i gledamo već da delamo. Svaka aktivnost ma koliko mala bila pomoći će u rešavanju problema, pogotovo ako svako doprinese koliko može. Onda se malo pretvara u veliko.

Estela Gaković Ranisavljević
Glavna i odgovorna urednica