279. - avgust 2018.

Pogled u izdanje

Živeli su zdravo do kraja života

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) nedavno je objavila izveštaj koji se bavi ulogom farmaceuta u promociji adherence kod starijih pacijenata. Pregledom dokaza iz literature i sakupljanjem istraživanja iz različitih država prikupljen je pregled relevantnih intervencija i programa za poboljšanje primene lekova u starijoj populaciji.
Skupština Svetske zdravstvene organizacije je 2016. godine donela Globalnu strategiju i akcioni plan o starenju i zdravlju (The Global strategy and action plan on ageing and health) gde se između ostalog pominju i negativni stavovi, pretpostavke i predrasude o starenju. Ovaj dokument oslikava opštu zabrinutost u stručnim krugovima kako u opštem trendu starenja društva obezbediti „dug i zdrav život" za sve. Iako statistički podaci pokazuju da se prosečan životni vek ljudi povećao i da živimo duže nego ranije to ne znači da živimo zdravije. Pitanje nije više kako produžiti životni vek ljudi već kako zdravo stariti i održati zdravlje u poznim godinama.
FIP dokument podseća na tri značajne farmaceutske aktivnosti koje mogu doprineti boljem zdravlju starije populacije. Pre svega ističe važnost uspešne komunikacije između svih članova zdravstvenog tima i pacijenta i njenog/njegovog staratelja, zatim podseća na potrebu za pojednostavljenjem primene lekova za starije pacijente i značaj istrajnost u kontinuiranom pružanju farmaceutskih usluga u skladu sa potrebama pacijenta. Uprkos ključnoj ulozi koju farmaceuti imaju u adherenci primene lekova kod starijih pacijenta, u izveštaju su identifikovani i nedostaci. Konkretno, zbog profesionalnih razlika i izdvojenosti farmaceuta od drugih zdravstvenih profesija koje su uključene u lečenje pacijenta postoje ograničenja u obimu intervencija koje može da uradi farmaceut. Saradnja na jednom sveobuhvatnijem nivou pomenuta je kao rešenje problema.
U pružanju zdravstvenih usluga gerijatrijskoj populaciji uloga farmaceuta je značajna, o tome govori i pomenuti FIP dokument, a nameće se pitanje koliko je uloga naše profesije u ovoj oblasti prepoznata u zdravstvenom sistemu u Srbiji. I da bi na kraju priče moglo da se kaže ”živeli su zdravo do kraja života” moramo još mnogo raditi na razvoju i prepoznavanju uloge farmaceuta u  pružanju farmaceutske usluge starijima.

Glavna i odgovorna urednica:
Estela Gaković Ranisavljević